10 kỹ năng lấy dụng thần


Dưới đây đưa ra “10 kỹ năng lấy dụng thần”, tức 10 khái niệm cơ bản lấy dụng thần. Sau khi hiểu được cách lấy dụng thần, tiếp đến căn hóa cứ vào ví dụ thực tế thuyết minh sự biến hóa của dụng thần sản sinh ra của 10 Thiên can với tháng sinh.

Sát năng, nhật can nhẹ, nên lấy Ấn hóa Sát. Nhật can yếu, Tài vượng, tốt nhất dùng Kiếp

“Sát nặng, nhật can nhẹ”: Ví dụ, nhật can thuộc Mộc, nhật can nhe tức Mộc yếu nhược. Sát nặng tức Kim cương vượng. Kim vượng có xu hướng chặt phạt Mộc yếu. Lúc này làm thế nào để bố cứu Mộc? Nên lấy Ấn tinh hóa Sát, Thủy sinh Mộc, Thủy là Ấn tinh của Mộc, tức là mẹ. Thủy sinh Mộc, Mộc sẽ trở nên cường vượng. Khi Thủy xuất hiện, Kim vương sinh Thủy, Thủy nhiều tất sẽ tiết lực của Kim, khiến cho Kim bị tổn thương nguyên khí, không có lực khắc Mộc. Do đó, Thủy lúc này có công năng: Một là tiết khí của Kim vượng, hai là sinh vượng nhật can Mộc.

“Nhật can yếu, Tài vượng, tốt nhất dùng Kiếp”, nghĩa là nhật can Mộc Đi ở thế suy nhược nhưng Tài tinh lại cực vượng. Mộc khắc Thổ là Tài tinh, ta dùng phương pháp nào để hành vận Tài? Tốt nhất là dùng “Kiếp”, tức anh, chị em ruột, cũng là Mộc. Dùng Mộc cường vượng khắc chế Thổ vượng, tự Ta nhiên thế lực được cân bằng. Có một số người sẽ thắc mắc rằng: “Vì sao không dùng Thủy để sinh Mộc?” Vì Ấn tinh là Thủy, mà Thổ vượng có thể khắc Thủy, biểu thị Thổ sẽ khắc chế Ấn tinh. Khi có Thủy đến sinh Mộc, Ta Mộc đã ở thế yếu nhược, cho dù có Thủy cũng không thể tiếp tục sinh trưởng. Do đó, không thể dùng Ân tinh để bổ cứu.

Ví dụ, bạn hy vọng có lục hợp những mệnh suy nhược, người bạn cần tìm để hợp tác không thể là mẹ. Vì ở đây đã nói rất rõ ràng rằng a thân thể suy nhược mà hy vọng kiếm được nhiều tiền, nếu tìm mẹ hợp của tác sẽ không thể thu được lợi nhuận. Bạn tất phải tìm anh, chị em để hợp tác.

Dựa vào đạo lý này, người thân thể yếu muốn kiếm được nhiều tiền, Ta phải tìm người hợp tác. Ví như bản thân thuộc Kim, người Kim vượng chính là người hợp tác tốt nhất của bạn, Ngũ hành của người này có thể sinh vượng bạn, ở trên đã giải thích trong ví dụ Mộc. Ngũ hành khác Là cũng suy luận tương tự.

Cái mà mệnh nam khắc là tài, là vợ. Nếu bạn chưa lập gia đình, ra trường hợp nào có thể tìm được đối tượng kết hôn? Trường hợp này, mẹ tuy sốt ruột nhưng không thể giúp đỡ. Tìm vợ nhờ vào sự giới thiệu của Ba anh em, bạn bè mới có cơ hội gặp được đối tượng như ý.

Ta Nếu gắn câu nói Sát nặng, nhật can nhẹ, nên lấy Ấn hóa Sát. Nhật can yếu, Tài vượng, tốt nhất dùng Kiếp” vào mối quan hệ xã hội thường ngày, bạn sẽ hiểu vì sao mẹ chồng, con dâu luôn có mâu thuẫn.

Người có nhật can cường vượng có thể khống chế vợ, suy nhược thì ra không có cách nào khống chế được. Lúc này, phải tìm người có thể thuyết phục vợ. Có thể tìm anh chị em, nhưng không thể tìm đến mẹ. Bạn là Mộc, mẹ là Thủy, Mộc khắc Thổ là vợ, mà Thổ khắc Thủy, ý nhất định sẽ bị vợ khắc chế. Như vậy, từ trong nguyên lý bát tự có thêm lý giải nguyên do vì sao mẹ chồng và nàng dâu luôn tồn tại mâu thuẫn. Nếu bạn có nhật can suy nhược, lại tìm đến mẹ đứng ra điều đình với vợ, chắc chắn sẽ thất bại.

Từ trong bát tự có thể hiểu được nhiều mối quan hệ giữa con người, lần lượt tìm hiểu sẽ phát hiện rất nhiều bí mật của đời người.

Nhật can cường vượng, Ân nhiều, tất lấy Tài tinh làm dụng thần

Khi nhật can được sinh trợ thái quá không nên lấy Quan Sát để hóa # giải, nên dùng Tài tinh. Ví dụ nhật can là Mộc, Ấn tinh nhiều, tức có rất nhiều Thủy đến sinh Mộc. Lấy Tài tinh làm dụng thần nghĩa là ba phải lấy Ngũ hành Thổ để khắc chế Thủy, khiến cho Thủy không còn là ngang ngược, lộng hành nữa.

Nếu Mộc vượng lại dùng Sát tinh, kết quả sẽ ngược lại. Vì Kim khắc Mộc là Sát tinh, nhưng Kim có thể sinh Thủy, sẽ làm Ấn tinh vượng lên, vì vậy nhất định phải dùng Tài tinh. Nói cách khác, khi cha có nhiều vợ sẽ sinh ra một loại hiện tượng con cái luôn mong muốn đi thoát ly khỏi gia đình. Khi mẹ khó tính, con cái sẽ hy vọng nhanh là chóng kết hôn. Mọi người dần dần suy ngẫm, tự có thể lĩnh ngộ được Em huyền cơ trong đó.

Nhật can vượng, quan nhẹ, Tài tính là dụng thân

Bản thân nhật can thuộc Mộc ở trạng thái vượng, nhưng trong bát tự không có Kim, tức Quan Sát rất nhẹ. Lúc này, dụng thần là Thổ, vì Thổ có thể sinh Kim, có thể tăng cường Quan Sát.

Nhật can vượng, Tỷ Kiến nhiều, nếu không có Tài tinh, lấy Thực Thương làm dụng thần

Nếu bạn có nhật can là Mộc, làm thế nào khiến cho nhật can được cường vượng? Đương nhiên, phải dựa vào Thủy. Sau khi nhật can cường vượng, Mộc khắc Thổ, Thổ là Tài tinh. Ví dụ, trong bát tự có Tài tinh tức có rất nhiều Thổ, biểu thị bạn sẽ phát tài, nhưng chỉ là phát tài nhan Vậy làm thế nào có thể phát đại tài? Không gặp được Tài tinh tất phim gặp Ngũ hành sinh vượng Tài tinh, tức có Hỏa đến sinh vương Thổ.

Nguồn sinh bất tận mới có thể khiến cho nguồn tài dồi dào, đó mới phát đại tài. Ví dụ, bát tự của mệnh là nữ, con cái sinh ra có thể sinh vượng Tài tinh, vì Mộc sinh Hỏa là con cái. Hỏa có thể sinh Thổ, Thổ là Tài tinh. Nữ giới phải sinh con, chồng mới có thể bạn cho tài phú, ông cha mới để Ta lại cho điện sản. Vì vậy, nữ giới cần phải có con cái mới có thể phát đai là tài. Căn cứ vào lý luận bát tự, con cái có thể sinh vượng dồi dào Tài tinh vi của mẹ.

Nguyên lý Bát tự học là: Khi bản thân cường vượng, trước tiên phải A cố gắng động não và sáng tạo mới có thể có được nguồn tài phú dồi dào Ta bất tận. Đối với nam giới, Mộc sinh Hỏa đại diện cho sự nghiệp và sức Ta sáng tạo, biểu thị sự phấn đấu trong công việc. Có câu: “Ông trời đền là đáp sự cần cù, không chăm chỉ, nỗ lực làm việc sẽ không thể có được a tài phú.

Nhật can yếu, Quan Sát vượng, lấy Ấn tinh cứu trợ

Nhật can yếu nhược sẽ gặp rất nhiều khắc chế, lúc này phải dùng Ấn tinh để cứu trợ, tức tìm mẹ giúp đỡ. Nếu thân thể suy nhược, bạn thường gặp nhiều chuyện thị phi kiện tụng, thậm chí thường gặp tai họa bất ngờ. Lúc này, bạn phải cố gắng kết hợp với mẹ, đồng thời phải thường xuyên ngủ nghỉ, ăn uống hợp lý và nỗ lực phấn đấu vươn lên.

Nhật can yếu nhược, Thực Thương nhiều, lấy Ấn tinh cứu trợ

Nhật can yếu nhược, Thực thần, Thương quan nhiều, chủ ta thường phải đảm nhiệm nhiều công việc, vô cùng mệt mỏi, tự nhiên cơ thể sẽ suy nhược. Nếu nhật can quá suy nhược chủ về khó tìm được đối tượng kết hôn. Phương pháp bổ cứu là dùng Ấn, thường Ta kết hợp cùng với mẹ, tốt nhất nên ở cùng mẹ. Trên thực tế, có một số người đã lớn tuổi nhưng vẫn sống cùng với mẹ, nhiều khả năng và là do thân thể yếu, công việc bận rộn. Vì vậy, cần phải ở cùng mẹ, nhờ mẹ chăm sóc bản thân.

Nhật can yếu, Tài tình nhiều, lấy Tỷ Kiếp để cứu trợ

Anh em, bạn bè là Tỷ kiên, Kiếp tài. Nhật can suy yếu mà Tài tinh nhiều, muốn tìm đối tượng kết hôn phải dựa vào anh, chị em giúp đỡ. Như vậy mới có thể xây dựng gia đình và có được tài lộc.

Nhật can và quan sát tương đình, lấy Thực Thương làm dụng thân

“Tượng đình” tức chỉ hai bên có sức mạnh tương đương nhau, cân bằng nhau. Nếu nhật can thuộc Mộc, bên cạnh có rất nhiều Kim, tức có rất nhiều Quan tinh, Sát tinh. Lúc này phải lấy Thực thần, Thương quan làm dụng thần khắc chế Quan tinh, Sát tinh. Chỉ có cách phải cố gắng làm việc, tự nhiên có thể sinh Hỏa. Hỏa nhiều có thể chế được sự khắc phạt của Kim đối với nhật can, khiến cho Kim không còn ngang ngược lộng hành nữa.

Nếu mệnh nữ nhật can thuộc Mộc, chỉ cần cố gắng sinh con và nuôi dạy con thành người sẽ không bị chồng khắc chế quản thúc, vì Kim khắc Mộc, Kim là chồng. Khi đó, đối với bạn Kim không giống như trước nữa. Đây chính là sự kỳ diệu của bát tự, chính là do nhật can sinh ra một Hỏa để khắc chế cân bằng lực lượng với Kim.

Nhật can và Tài tinh đều cường vượng, lấy Tỷ Kiếp làm dụng thần

Nhật can, Tài Linh đều cường vượng, phải tìm nhiều anh em, tức tìm Tỷ kiên, Kiếp tài để hợp tác. Như vậy mới có thể chống lại được Tài tinh.

Hợp hóa của nhật trụ, Hóa thân không đủ, lấy thần trợ giúp Hóa thân làm dụng thần. Hóa thân có thừa, lấy thần tiết Hóa thần là dụng thần

Ví dụ: Dụng thần trong bát tự là Kim, trong bát tự có hợp Kim cục đương nhiên là tốt. Nhưng nếu hợp cục thuộc Mộc mà không phải là Kim, Mộc không phải là dụng thần, vậy thì hợp cục của Mộc đương nhiên là không tốt. Vì vậy phải tiết hóa, khiến cho chúng không thể hợp thành cục.

Tin tức liên quan

Đắc thời, đắc địa, đắc thế

Hiểu được lý luận nhật can cường vượng mới có thể nắm được chính xác dụng thần của bát tự, ...

Nhật can cường vượng mới có thể “đảm nhiệm Tài, Quan”

Nhiều người thường có một nghi vấn: “Bát tự của tôi có Tướng tinh, vì sao không có quý nhân trợ giúp?”, ...

Căn cứ vào lưu niên để phán đoán tình hình cụ thể

Khi xác định đặc tính của bát tự cũng liệt ra cát hung của đại vận. Dưới đây luận về tình hình ...

Tác dụng thần kỳ của “Thiên can ẩn tàng trong Địa chi”

Khi đã nắm được lý luận cơ bản về phương pháp lấy dụng thần trong bát tự, tiếp theo dưới đây thông ...

Hợp cục biến hóa khôn lường

Phương pháp lấy dụng thần về cơ bản tuân theo quy luật dưới đây: Thứ nhất, trước tiên bắt đầu ...

Bát tự đại diện cho người thân thích

Ngoài ra, “giờ, ngày, tháng, năm” của bát tự cũng lần lượt đại diện cho tuổi thơ, thanh niên, trung ...