Định Hỏa viên dung, trung thành hợp Nhâm

Đinh và Bính có đặc tính tương phản nhau. Người sinh vào ngày Đinh thường nhạy bén về tiền tài, có thể tính toán chính xác, thích hợp với công việc kế toán. Người mệnh Đinh Hỏa ...

Bính Hỏa cháy mảnh liệt, sợ phải gặp Tân

Bính đại diện cho mặt trời và ánh sáng của mặt trời. Người mệnh lệ Bính Hỏa có đặc điểm giống với mặt trời. Họ thường tự mình tỏa sáng, đem những thứ của bản thân bạn ...

Giáp Mộc vươn cao, thoái thai cần Hỏa

Giáp đứng đầu trong 10 Thiên can. Ngũ hành của Giáp thuộc Mộc. Người mệnh Giáp có những đặc trưng gì? Từ kinh nghiệm thực tế cho thấy, người mệnh Giáp thường đạt được thành ...

Kiểu người dễ thay đổi

Tổ hợp mật mã thứ ba là Dần, Thân, Tỵ, Hợi, còn được gọi là Tứ a trường sinh. Một số người cho rằng, Tý, Ngọ, Mão, Dậu đại diện tâm tính của trẻ nhỏ, thường hay bị kích ...

Người thế nào có “tứ đào hoa”?

Tý, Ngọ, Mão, Dậu còn được gọi là Tứ đào hoa, chỉ lực lượng không chịu chế phục, dễ mất đi năng lực tự khống chế bản thân. Ái tình (đào hóa) là một thứ tình cảm mù quáng, ...