10 kỹ năng lấy dụng thần

[toc] Dưới đây đưa ra “10 kỹ năng lấy dụng thần”, tức 10 khái niệm cơ bản lấy dụng thần. Sau khi hiểu được cách lấy dụng thần, tiếp đến căn hóa cứ vào ví dụ thực tế thuyết ...

Đắc thời, đắc địa, đắc thế

[toc] Hiểu được lý luận nhật can cường vượng mới có thể nắm được chính xác dụng thần của bát tự, bước vào giai đoạn luận đoán bát tự thành công. Một bát tự có thể “đắc ...

Hợp cục biến hóa khôn lường

[toc] Phương pháp lấy dụng thần về cơ bản tuân theo quy luật dưới đây: Thứ nhất, trước tiên bắt đầu từ nguyệt trụ. Lấy trực xung của nguyệt trụ làm dụng thần, tức Ngũ hành ...

Bát tự đại diện cho người thân thích

[toc] Ngoài ra, “giờ, ngày, tháng, năm” của bát tự cũng lần lượt đại diện cho tuổi thơ, thanh niên, trung niên, tuổi già. Trong bát tự, có một chữ đặc biệt khống chế nhiệt độ ...

Sắp xếp bát tự và đại vận

[toc] Dưới đây giảng giải cụ thể phương pháp sắp xếp bát tự. Trước khi thực hiện phải hiểu phương pháp sắp xếp 8 ô. Giờ, ngày, tháng, năm sinh của một người được gọi là bát ...

Thực Thương đại diện cho tài hoa và con cái

[toc] Đối với nam giới, cái mà ta sinh không chỉ là con cái mà có thể làm năng lực sáng tạo nghệ thuật hoặc đồ đệ, học trò. Cái mà ta sinh ra gọi là “Thực thần” hoặc “Thương ...

Ấn kiêu đại diện cho mẹ và học thức

[toc] Nếu nhật can là Mộc nhưng ở thế suy nhược, cần phải có Thủy đến sinh vượng. Thủy được gọi là “Ấn tinh”. Ấn tinh này không đơn thuần Ta là chỉ mẹ mà còn chủ việc ngủ ...