10 kỹ năng lấy dụng thần

Dưới đây đưa ra “10 kỹ năng lấy dụng thần”, tức 10 khái niệm cơ bản lấy dụng thần. Sau khi hiểu được cách lấy dụng thần, tiếp đến căn hóa cứ vào ví dụ thực tế thuyết ...

Đắc thời, đắc địa, đắc thế

Hiểu được lý luận nhật can cường vượng mới có thể nắm được chính xác dụng thần của bát tự, bước vào giai đoạn luận đoán bát tự thành công. Một bát tự có thể “đắc thời, ...

Hợp cục biến hóa khôn lường

Phương pháp lấy dụng thần về cơ bản tuân theo quy luật dưới đây: Thứ nhất, trước tiên bắt đầu từ nguyệt trụ. Lấy trực xung của nguyệt trụ làm dụng thần, tức Ngũ hành tương ...

Bát tự đại diện cho người thân thích

Ngoài ra, “giờ, ngày, tháng, năm” của bát tự cũng lần lượt đại diện cho tuổi thơ, thanh niên, trung niên, tuổi già. Trong bát tự, có một chữ đặc biệt khống chế nhiệt độ của ...

Sắp xếp bát tự và đại vận

Dưới đây giảng giải cụ thể phương pháp sắp xếp bát tự. Trước khi thực hiện phải hiểu phương pháp sắp xếp 8 ô. Giờ, ngày, tháng, năm sinh của một người được gọi là bát tự, ...

Thực Thương đại diện cho tài hoa và con cái

Đối với nam giới, cái mà ta sinh không chỉ là con cái mà có thể làm năng lực sáng tạo nghệ thuật hoặc đồ đệ, học trò. Cái mà ta sinh ra gọi là “Thực thần” hoặc “Thương quan”. ...

Ấn kiêu đại diện cho mẹ và học thức

Nếu nhật can là Mộc nhưng ở thế suy nhược, cần phải có Thủy đến sinh vượng. Thủy được gọi là “Ấn tinh”. Ấn tinh này không đơn thuần Ta là chỉ mẹ mà còn chủ việc ngủ nghỉ, ...