Thực Thương đại diện cho tài hoa và con cái

[toc]
Đối với nam giới, cái mà ta sinh không chỉ là con cái mà có thể làm năng lực sáng tạo nghệ thuật hoặc đồ đệ, học trò. Cái mà ta sinh ra gọi là “Thực thần” hoặc “Thương quan”. Ví dụ: Nhật can của một người là Mộc dương, Hỏa dương là Thực thần, biểu thị cái mà ta sinh ra, cũng đại diện cho đệ tử hoặc cấp dưới. Hỏa âm là Thương quan, biểu thị từ trong công việc sinh ra thế lực phản đối, cũng đại diện đệ tử nữ và cấp dưới.

Chính quan của Mộc dương là Tân Kim. Nữ đệ tử là Đinh Hỏa, Định Hỏa khắc chế Tân Kim, tức tổn hại đến Chính quan, vì vậy gọi là Thương quan. Định Hóa thường thiêu cháy Chính quan Tân Kim, biểu thị nam giới có nữ đệ tử sẽ ảnh hưởng đến công việc, không có lợi cho danh tiếng.

ẤN THỤ LÀ GÌ?

Người sinh ra ta là nguồn sinh khí của ta, có thể bảo vệ Quan tinh của ta, giúp cho Quan tinh không bị thương khắc, giống như đời người được phù trợ dưỡng dục, do đó trong tương sinh tương khắc Ngũ hành thì người sinh ta là Ấn thụ.

Nếu Mộc là chồng, Mậu Thổ là vợ, Kim mà Thổ sinh ra là con cái. Ta Nếu vợ là Thổ âm, Kim âm được sinh ra là con gái, Kim dương là con trai. Do Kim khắc Mộc, Thất sát của nam giới thuộc Mộc, là con trai, Chính quan thuộc Mộc là con gái.

Về phương diện Ngũ hành sinh khắc, mệnh nam và mệnh nữ là khi hoàn toàn khác nhau. Ngũ hành khắc chế nhật can của nữ giới đại diện cho chồng, tức là chính quan. Thất sát đại diện cho tình nhân, cũng đại diện cho anh em của chồng. Ví dụ: Nữ giới có nhật can là Giáp Mộc, Kim khắc Mộc, Tân Kim là chồng, Canh Kim là tình nhân. Mộc khắc Thổ là Tài tinh, điểm này giống với nam giới. Âm dương tương phối là Chính tài; âm âm, dương dương tương phối là Thiên tài.

Một điểm khác biệt cần lưu ý là vấn đề con cái. Đối với nữ giới, cái ta sinh ra là con cái. Từ Thực thần, Thương quan có thể biết được tình hình của con cái. Ví dụ: Nữ giới có nhật can là Giáp Mộc, Hỏa được sinh ra là con cái. Đinh Hỏa đại diện cho con trai, Bính Hỏa đại diện cho con gái. Năm 1996 là năm Bính Tý, do Bính đại điện cho con gái, chủ năm này nếu sinh con sẽ sinh con gái. Nếu hy vọng sinh con trai, năm 1997 là Đinh Sửu, Đinh đại diện cho con trai, chủ năm đó sẽ sinh con trai.

THƯỜNG QUAN LÀ GÌ?

“Người ta sinh” đồng thời âm dương không cùng tính là Thương quan, ví dụ nhật can Giáp Mộc gặp Đình Hỏa, Ất Mộc gặp Bính Hỏa, dương sinh âm, âm sinh dương.

THỰC THẦN LÀ GÌ?

“Tà sinh” đồng thời âm dương cùng tính thì là Thực thần, ví dụ nhật can Giap 99 8 Hỏa, Êt, Mộc gặpĐinh Hỏa, dương sinh dương, âm sinh âm.

Tin tức liên quan

10 kỹ năng lấy dụng thần

[toc] Dưới đây đưa ra “10 kỹ năng lấy dụng thần”, tức 10 khái niệm cơ bản lấy dụng thần. Sau khi hiểu ...

Đắc thời, đắc địa, đắc thế

[toc] Hiểu được lý luận nhật can cường vượng mới có thể nắm được chính xác dụng thần của bát ...

Nhật can cường vượng mới có thể “đảm nhiệm Tài, Quan”

[toc] Nhiều người thường có một nghi vấn: “Bát tự của tôi có Tướng tinh, vì sao không có quý nhân trợ ...

Căn cứ vào lưu niên để phán đoán tình hình cụ thể

[toc] Khi xác định đặc tính của bát tự cũng liệt ra cát hung của đại vận. Dưới đây luận về tình ...

Tác dụng thần kỳ của “Thiên can ẩn tàng trong Địa chi”

[toc] Khi đã nắm được lý luận cơ bản về phương pháp lấy dụng thần trong bát tự, tiếp theo dưới đây ...

Hợp cục biến hóa khôn lường

[toc] Phương pháp lấy dụng thần về cơ bản tuân theo quy luật dưới đây: Thứ nhất, trước tiên bắt đầu ...