Hợp cục biến hóa khôn lường

[toc]
Phương pháp lấy dụng thần về cơ bản tuân theo quy luật dưới đây:

Thứ nhất, trước tiên bắt đầu từ nguyệt trụ. Lấy trực xung của nguyệt trụ làm dụng thần, tức Ngũ hành tương xung với Địa chi tháng sinh.

Thứ hai, tìm nhật can. Căn cứ vào yêu cầu khác nhau của nó để tìm ra Ngũ hành khuyết thiếu, đây chính là dụng thân.

Thứ ba, hiểu được sự phân biệt nhật can dương, âm. Ví dụ, phải đa nắm được khi nào dùng Nhâm Thủy, khi nào dùng Quý Thủy. Thời va gian nào cần Bính Hỏa hay cần Đinh Hỏa.

Thứ tư, nguyệt trụ khống chế toàn bộ sức mạnh của bát tự. Do đó, 4 nguyệt trụ khống chế tất cả “tam hợp cục”, “lục hợp cục”.

Địa chi có lý luận “tam hợp”, “tam hội” và “lục hợp”, Thiên can cũng a sẽ sinh ra hợp cục, Nguyệt chi thường đi cùng với mật mã trong bát tự Tá hoặc đại vận, khiến cho bát tự sản sinh ra sự biến hóa. Trong ví dụ ở Ta trên, Nguyệt chi Mão hội hợp Hỏa cục với “Mậu” ở bên cạnh, khiến cho bát tự tràn đầy tính Hỏa.

Hợp cục là yếu tố được ứng dụng rộng rãi trong bát tự, nhất định A phải ghi nhớ. Trong cuộc sống thường nhật, năm nào phạm Thái tuế A có thể dùng hợp cục để bổ cứu. Phương pháp là mượn lục hợp để cân Da bằng và tiêu trừ hình khắc của lục xung. Hợp cục cũng tạo nên sự biến hóa của Ngũ hành, khiến trong vận trình xuất hiện sự lên, xuống Ta thăng trầm. Trong 2 trường hợp dưới đây, hợp cục có thể sinh ra sự thành công:

Trường hợp 1: Nguyệt chi là Ngũ hành hợp cục.

Trường hợp 2: Ngũ hành tương hợp cường vượng trong bát tự.

Ví dụ sinh vào tháng Tý, tất cả hợp Thủy cục đều thành công. Tức Ta trong tháng Tý, “Bính, Tân” có thể hợp hóa thành Thủy, “Thân, Tý, Thìn” có thể hợp hóa thành Thủy, “Hợi, Tý, Sửu” cũng có thể hợp hóa ra thành Thủy. Cùng nguyên lý này, nếu nguyệt chi là Ngọ, hợp Hỏa có Ta thể thành công, nếu là Dậu, hợp Kim có thể thành công, nếu là Mão, Tá hợp Mộc có thể thành công. Đây chính là nguyên lý hợp cục.

QUAN HỆ NỘI TẠI CỦA ĐỊA CHI (1)

 

QUAN HỆ NỘI TẠI CỦA ĐỊA CHI (2)

 

THIÊN CAN HỢP HÓA

Nguyệt chi khống chế toàn bộ bát tự, chữ này hợp cục, xung cục với mật mã khác trong bát tự sẽ quyết định đến vận mệnh của cả bát tự. Sự biến hóa sản sinh ra là vô cùng quan trọng, những sự biến hóa khác chỉ là thứ yếu. Người học phải học thuộc hợp cục của Thiên can, Địa chi, có như vậy khi luận đoán mới thuận lợi như ý.

Bảng biểu thị mối quan hệ của Địa chi

 

Bảng biểu thị mối quan hệ của Địa chi

Tin tức liên quan

10 kỹ năng lấy dụng thần

[toc] Dưới đây đưa ra “10 kỹ năng lấy dụng thần”, tức 10 khái niệm cơ bản lấy dụng thần. Sau khi hiểu ...

Đắc thời, đắc địa, đắc thế

[toc] Hiểu được lý luận nhật can cường vượng mới có thể nắm được chính xác dụng thần của bát ...

Nhật can cường vượng mới có thể “đảm nhiệm Tài, Quan”

[toc] Nhiều người thường có một nghi vấn: “Bát tự của tôi có Tướng tinh, vì sao không có quý nhân trợ ...

Căn cứ vào lưu niên để phán đoán tình hình cụ thể

[toc] Khi xác định đặc tính của bát tự cũng liệt ra cát hung của đại vận. Dưới đây luận về tình ...

Tác dụng thần kỳ của “Thiên can ẩn tàng trong Địa chi”

[toc] Khi đã nắm được lý luận cơ bản về phương pháp lấy dụng thần trong bát tự, tiếp theo dưới đây ...

Bát tự đại diện cho người thân thích

[toc] Ngoài ra, “giờ, ngày, tháng, năm” của bát tự cũng lần lượt đại diện cho tuổi thơ, thanh niên, ...