Kỹ thuật nuôi cá ở ruộng

Khái niệm và triển vọng nuôi cá ruộng Nuôi cá ruộng là hình thức kết hợp giữa việc trồng lúa và nuôi cá. Trong ruộng lúa có điều kiện thích hợp cho sự phát triển của thủy sinh ...

Kỹ thuật nuôi cá lồng

Nghề nuôi cá lồng đã có từ lâu ở đồng bằng sông Cửu Long. Từ 20 năm trở lại đây, nuôi cá lồng đã trở thành phong trào rộng khắp từ trung du, miền núi, Tây Nguyên đến đồng bằng. ...

Kỹ thuật nuôi cá ao nước chảy

Nuôi cá nước chảy là hình thức nuôi trong các thủy vực nước thường xuyên lưu thông sông, suối… để tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên ở sông suối theo nước vào, nhất là nguồn ...

Quy trình kỹ thuật nuôi ghép cá trong ao

Điều kiện ao nuôi cá ghép Nguồn nước lấy vào ao phải sạch, giàu oxy, không có các chất độc, chủ động. Bờ ao cao hơn mực nước lũ lớn nhất hàng năm từ 0,5m trở lên. Bờ ao phải ...

Kỹ thuật nuôi cá ao nước tĩnh

Các hình thức nuôi cá ao nước tĩnh Nuôi cá ao nước tĩnh là một ngành nghề sản xuất có tính quần chúng rộng rãi. Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn của ngành, nhiều cơ sở đã vận ...

Kỹ thuật ương cá hương lên cá giống

Kỹ thuật luyện cá hương lên cá giống Trước khi tiến hành san cá để ương thành cá giống cần luyện cá. Cá cần được luyện 5 – 7 ngày tuỳ theo khoảng cách đưa cá tới ao xa hay gần. ...

Kỹ thuật ươm cá bột thành cá hương

Điều kiện ao ương cá giống Điều kiện ao ương ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cá, đặc biệt là trong giai đoạn cá hương, cơ thể rất nhạy cảm với ...

Kỹ thuật ấp trứng cá

Trong quá trình ương ấp trứng, đòi hỏi phải đáp ứng những thuận lợi về môi trường, trong đó nổi bật nhất là nhiệt độ, oxy hoà tan, pH, sinh vật hại trứng. Tuỳ theo từng loài mà có những ...

Kỹ thuật cho cá đẻ

Cho cá Trắm cỏ đẻ trứng Điều kiện môi trường cho Trắm cỏ đẻ trứng Nhiệt độ giới hạn cho cá Trắm cỏ từ 22 – 300C, nhiệt độ thích hợp từ 26 – 280C. Nguồn nước phải ...