Ấn kiêu đại diện cho mẹ và học thức

[toc]
Nếu nhật can là Mộc nhưng ở thế suy nhược, cần phải có Thủy đến sinh vượng. Thủy được gọi là “Ấn tinh”. Ấn tinh này không đơn thuần Ta là chỉ mẹ mà còn chủ việc ngủ nghỉ, đồ ăn, đọc sách, học tập. Do đó, tốt Ta nhất mỗi ngày ngủ đủ từ 8 – 10 tiếng, ăn uống tốt, như vậy mới có sức phấn đấu trong học tập và công tác.

Người xưa nói “Ấn” là chỉ vật nuôi dưỡng chúng ta. Bất luận nhật can là gì, Ngũ hành sinh ta cần phải đầy đủ. Ví dụ nhật can thuộc Hỏa, trong bát tự phải có đầy đủ Mộc. Nếu nhật can thuộc Mộc, trong bát tự phải có đầy đủ Thủy. Nếu nhật can thuộc Thổ, trong bát tự phải có đầy đủ. Nếu nhất can thuộc Kim, trong bát tư phải có đầy đủ Thố. Nếu không lo tu về thường xuyên mất ngủ, không có học thức hoặc mẹ không khỏe mạnh.

Nếu nhật can thuộc Kim, sinh vào tháng mùa xuân Mộc vượng, Kim tất sẽ suy nhược, cần có Thổ đến sinh Kim, tức cần có mẹ. Nhưng nếu trong bát tự không có Thổ, chủ từ nhỏ đã bị mẹ bỏ lại. Khi trưởng : thành người này có xu hướng thích những người phụ nữ biết quan tâm và lo lắng cho gia đình, cũng như tìm lại hình bóng người mẹ vậy.

Nếu nhật can suy nhược, chủ có nhiều việc không thể hoàn thành. Cái ta khắc là vợ, là Tài. Nhất can suy nhược sẽ không đảm nhiệm được Tài, hoặc chồng không khống chế và kiểm soát được vợ. Điều mà bát tự tin cần là Ngũ hành sở thuộc đầy đủ. Biết được Ngũ hành của bản thân mình không đầy đủ, có thể tìm ra được nhật can cường vượng hay suy nhược, sau đó mới có thể tiến hành tìm dụng thần.

Ấn được phân thành Chính ấn” và “Thiên ấn”. Nguyên lý tương sinh ra của Ngũ hành là: Ấm sinh dương, dương sinh âm, đây là sự phối hợp chân chính của Ngũ hành, gọi là “Chính ấn”. Ví dụ một người là Mộc dương, cần Thủy âm đến sinh, như Quý Thủy sinh Giáp Mộc. Một người là Mộc âm, cần Thủy dương đến sinh, như Nhâm Thủy sinh Ất Mộc.

Ngược lại, nếu là dương sinh dương, âm sinh âm, gọi là “Thiên ấn” hoặc “Kiêu thần”. Trong Bát tự học có thuyết “Thiên ấn đoạt Thực”, biểu thị Thiên ất cướp đoạt Thực thần, vì vậy Thiên ấn chính là khắc chế của Thực thân.

Tin tức liên quan

10 kỹ năng lấy dụng thần

[toc] Dưới đây đưa ra “10 kỹ năng lấy dụng thần”, tức 10 khái niệm cơ bản lấy dụng thần. Sau khi hiểu ...

Đắc thời, đắc địa, đắc thế

[toc] Hiểu được lý luận nhật can cường vượng mới có thể nắm được chính xác dụng thần của bát ...

Nhật can cường vượng mới có thể “đảm nhiệm Tài, Quan”

[toc] Nhiều người thường có một nghi vấn: “Bát tự của tôi có Tướng tinh, vì sao không có quý nhân trợ ...

Căn cứ vào lưu niên để phán đoán tình hình cụ thể

[toc] Khi xác định đặc tính của bát tự cũng liệt ra cát hung của đại vận. Dưới đây luận về tình ...

Tác dụng thần kỳ của “Thiên can ẩn tàng trong Địa chi”

[toc] Khi đã nắm được lý luận cơ bản về phương pháp lấy dụng thần trong bát tự, tiếp theo dưới đây ...

Hợp cục biến hóa khôn lường

[toc] Phương pháp lấy dụng thần về cơ bản tuân theo quy luật dưới đây: Thứ nhất, trước tiên bắt đầu ...