Giải mã Bát quái trong phong thủy học

Dễ hiểu nhất khi nói đến bát quái, là nói đến Âm và Dương, với hai ký hiệu tượng trưng là –  –  và  Ký hiệu này còn được gọi là hào. Ba hào chồng lên nhau sẽ tạo ra các ký hiệu khác nhau gọi là bát quái.

PHỤC HY TIÊN THIÊN BÁT QUÁI

Hệ từ truyện viết: “Dịch có thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, là Âm và Dương. Lưỡng nghị sinh tứ tượng: phần Ấm sinh Thái Âm và Thiếu Dương, phần Dương sinh Thái Dương và Thiếu Âm. Tứ tượng sinh bát quái: Thái Dương có dương Càn, âm Đoài; Thiếu Âm có dương Chấn và âm Ly; Thiếu Dương có dương Khảm và âm Tốn; Thái Âm có dương Cấn và âm Khôn.”

Theo quan điểm triết học, trước khi hình thành vũ trụ và vạn vật gọi là tiên thiên, có vũ trụ và vạn vật gọi là hậu thiên. Với con người, trước khi sinh ra còn là bào thai trong bụng mẹ gọi là tiên thiên, sau khi sinh ra gọi là hậu thiên.

THỨ TỰ TIÊN THIÊN BÁT QUÁI

Để cho dễ nhớ ký hiệu của bát quái, Chu Hy – một học giả đời Nam Tông đa soạn bài vè trong cuốn “Chu dịch bản nghĩa” của mình:

MỘT SỐ ĐẠI DIỆN CỦA BÁT QUÁI

BÁT QUÁI PHỔI NGŨ HÀNH

Phối bát quái với ngũ hành, ta sẽ có sơ đồ sau:

PHƯƠNG VỊ TIÊN THIÊN BÁT QUÁI

Nam ở trên là phương vị của Tiên thiên bát quái, khác với phương vị của bản đồ. Phía Nam khí dương bốc lên, nên ở trên; phía Bắc khí âm đi xuống, nên ở dưới. Phía Đông là nơi mặt trời mọc; phía Tây là nơi mặt trời lạnh

Trong Tiên thiên Bát quái, Càn nam Khôn bắc, Ly động Khảm tây, Chấn động bắc Tốn tây nam, Đoài đông nam Cấn tây bắc.

Tổng các số đối diện của Tiên thiên Bát quái là 9.

Trong Tiên thiên Bát quái, âm quái là Tốn, Khảm, Cấn, Khôn; dương quái là Càn, Đoài, Ly, Chấn.

THỨ TƯ HẬU THIÊN BÁT QUÁI

PHƯƠNG VỊ HẬU THIÊN BÁT QUÁI

Trong Hậu thiên Bát quái, Càn tây bắc Khôn tây nam, Ly nam Khảm bắc, Chấn đông Tốn đông nam, Đoài tây Cấn đông bắc.

Trong ứng dụng, Tiên thiên Bát quái được coi là Thế, là nền tảng; Hậu thiên Bát quái được coi là Dụng, là ứng dụng. Khi ứng dụng, cần dựa vào Âm Dương Ngũ hành để phân tích. Đó là lý do trong phong thủy, y học, hay lịch pháp,.. đa phần đều dùng Hậu thiên Bát quái**. Tiên thiên là chưa hình thành, Hậu thiên là đã hoàn thiện, đã hình thành. Thai nhi trong bụng mẹ là Tiên thiên, khi sinh ra gọi là Hậu thiên.

Tổng các số đối diện của Hậu thiên Bát quái là 10.

Trong Hầu thiên Bát quái, âm quái là Tốn, Ly, Khôn, Đoài; dương quái là Càn. Khảm, Cấn, Chấn.

* Vào cuối thời nhà Thương, vua Văn Vương nhà Chu diễn giải quẻ, đặtra Thoán từ và Hậu thiên bát quáira đời.

** Treo gương Bát quái để hóa giải cũng nên tìm loại Hậu thiên Bát quái.

Tin tức liên quan

Xem tử vi tuổi Ất hợi năm 2021 Nữ mạng

Xem tử vi tuổi Ất Hợi 1995 trong năm 2021 để quý bạn biết nắm bắt vận mệnh của mình trong năm mới, quý ...

Xem tử vi tuổi Ất hợi năm 2021 Nam mạng

Việc xem tử vi đã không còn xa lạ gì đối với người Phương Đông, chính điều này mà bài viết lần này ...

Cách bố trí cửa nhà mang lại vận thế tốt

Cửa chính phải đặt ở cung tốt, tức Phục vị, Sinh khí, Diên niên, Thiên y. Vì cửa lớn là nơi ra vào của ...

Cách xem tuổi xây nhà mang lại vận thế tốt

Chọn người được tuổi, tốt nhất là nam giới đã kết hôn, cùng trạch mệnh, tức cùng Đông tứ trạch ...

Cách xem phong thủy Bát trạch chính xác nhất

Muốn tìm hiểu về phong thủy, nên bắt đầu từ phong thủy nhà cửa, mà còn gọi là dương trạch. Trong cuốn ...

Giải mã thiên can địa chi trong phong thủy học

Can Chi là tên gọi chung của Thiên can, Địa chi. Thiên can là: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, ...